שיקולים לבחירות

מגוון שיקולים ונרטיבים משפיעים על ההצבעה שלנו בבחירות לממשלה וקשה מאוד להכריע ביניהם. בפרט, כשמסתכלים על שיקולים ב״רמות חשיבה״ שונות מגלים שלפעמים הם סותרים זה את זה. האם צריך לבחור פשוט במפלגה שהכי דומה לדעות שלנו, או לנסות ללכת על הצבעה ״אסטרטגית״ למפלגה אחרת שתביא לתוצאה הרצויה לנו, או בכלל להסתמך על מה שהחבר החכם שלנו שמתעניין בפוליטיקה ודומה לנו בערכים אומר לנו לעשות?